Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: C:\Users\ulfry\Documents\DIS-Filbyter\webb6\index_files\image002.jpg

Inledning

När vi startade upp DIS-Filbyter hade jag en vision att skriva ett veckobrev som sedan blev

ett månadsbrev, visionen alltså, men som sedan inte blev av. Nu är visionen kvartalsbrev,

alltså en artikel i visionen IT-tidning för DIS-Filbyter.

Att ge ut en pappersskrift fyra gånger om året är en dyr historia och det tror jag inte vi klarar

med det ännu ringa medlemsantalet. Det fodras nog i storleksordningen fyrdubbling om man ens

ska tänka i dessa banor.

 

Då kommer frågan: Kommer en IT-tidning att nå ut till medlemmarna. Kommer ni att läsa denna

och kommer ni att vara aktiva. I andra regionföreningars nummer står ofta trevliga artiklar om

saker som hänt under släktforskningen. Det kan ju vara en sak man hittat vid bodelning

som givit en tråd att nysta i. Kanske en utvandring som sedan resulterat i en nutida resa

i samma spår, kontakter med okända släktförhållanden med mera. Det måste finnas källor att ösa ur.

BERÄTTA, GE TIPS, ALLT ÄR VÄLKOMMET.

 

Våra träffar, torsdagar i Linköping och varannan onsdag i Norrköping var mycket välbesökta under vårterminen.

Vi har nu börjat igen men kanske kom vi igång lite för tidigt då medlemstillströmningen varit något sämre,

vi får se vart det barkar. Som vanligt har vi ett tema och sedan minglar vi över en kopp kaffe

medan några sitter vid en dator och försöker hitta eller tyda något tillsammans.

Roligt har vi och i regel löses en del problem.

 

TITTA I KALENDARIET PÅ DIS HEMSIDA SÅ FINNS PROGRAMMET DÄR.

 

Under sommaren har vi ställt upp med stugvärdar i Forskarstugan. Detta har gjort att den hållits

öppen under personalens ordinarie arbetstid och mellan 12.00 och 16.00 i helgerna.

Under en uppföljning av denna verksamhet kom det fram en del synpunkter som vi tar till oss och

kommer att arbeta med under vintermånaderna för att underlätta arbetet som stugvärd.

Kom med i vårt gäng, det är faktiskt mycket lärorikt och man får tips tillbaka för de man ger.

Kursverksamheten kommer också igång och vi jobbar hårt med DISGEN men också med Min Släkt

som förevisas i Norrköping. Jag har gjort en liten statistik över programanvändningen av inskickade filer

till DISBYT. DISGEN används av 68%, Min Släkt av 16%, Holger av 3% medan resten använder sig av

27 olika släktforskningsprogram.

Beträffande DISBYT så finns det fortfarande de som inte skickat in några bidrag. Egentligen ganska obegripligt.

Man får ju en helt ny värld att forska i. Det finns egentligen inga ursäkter att inte skicka in.

Det är så enkelt. Gör ett Disbytutdrag i DISGEN eller exportera en gedcom-fil från ett annat släktforskningsprogram.

Krångla inte till det. Ni behöver inte ta bort levande personer, det fixar DISBYT.

 

Nu ska jag spara ner detta och se om jag kan lägga ut det på hemsidan och sedan får vi se om jag lyckas

åstadkomma något mer i framtiden.

 

Rolf