Hur släktforskar man i Danmark?

 

Några Internetsiter av Ulf Ekblad

 

Allmänt

 

Historie-online.dk’s släktforskningsinformation: www.historie-online.dk/slaegtsforskning.htm

(information och länkar om släktforskning i Danmark)

 

Wiki-Rötter: www.genealogi.se/wiki/index.php/Huvudsida (gå till Danmark)

 

Sogn, herred og amt pr. 1970: http://stegemueller.dk/sogn

(för att hitta i vilken herred (härad) och amt (län) en viss sogn (socken) ligger)

 

Undervisningssæt: www.genealogi-kbh.dk/dokumenter/KannsUndervisning2007.pdf

(Behandlar släktforskarens rent praktiska arbete på nätet; många länkar.)

 

På spåret af slægten: www.landsarkivetkbh.dk/genealogi (släktforskarhjälp)

 

Over Øresund: www.landsarkivetkbh.dk/oresund/slaegt/index.htm

(släktforskningstips över sundet)

 

Danish Family Search: www.danishfamilysearch.dk

 

 

Arkiv

 

Arkivalieronline (AO): www.arkivalieronline.dk

(de offentliga arkiven i bilder, såsom t.ex. kyrkböcker (kirkebøger) och folkräkningar (folketællinger); gratissite)

 

Statens Arkiver: www.sa.dk (de fysiska arkiven)

 

Sammenslutningen af lokalarkiver (SLA): www.danskearkiver.dk (information om olika lokala arkiv)

 

 

Databaser

 

Dansk Demografisk Database: www.ddd.dda.dk (digitaliserade offentliga arkiv, d.v.s. digitalt sökbara arkiv)

 

Arkivdatabasen Daisy: www.landsarkivetkbh.dk/oresund/slaegt/text/linksse/index.htm (hitta ett arkiv)

 

Danmarks nationale privatarkiv database: www.danpa.dk

(søgning efter registreringer over privatarkiver, som opbevares i Statens Arkiver, Lokalarkiver, Stadsarkiver, Specialarkiver, Nationalmuseets Etnologiske Undersøgelser, Det Kongelige Biblioteks Håndskriftsamling, Det Danske Udvandrerarkiv, Dansk Folkemindesamling og Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv)

 

Databaser og ressourcer: www.historie-online.dk/histsider/baser.htm (länkar till databaser m.m.)

 

Den almindelige Enkekasse ( www.fogsgaard.org , klicka på Enkekassen) (innehåller en hel del personuppgifter) (Den digitala versionen är en avskrift av Den almindelige Enkekasses arkiv på Rigsarkivet; OBS!: avskrifterna (och ev. också originalen) innehåller en hel del fel, så försök att kontrollera uppgifterna; rättelser kan inskickas.)

 

DIS-træf: www.disnorge.no/distreff/?land=dk&SetLanguage=DAN

(sökning i DIS-træf Danmark (motsvarar DISBYT))

 

Nordisk Slægtsdatabase: www.nsdb.dk (privat databas, med information från medlemmarna,

täckande Norden; betalsite)

 

Nygårds sedler (http://nygaards-sedler.dk) (Innehåller bilder av sedler (anteckningar) om människor gjorda av Nygård, som är digitalt sökbara.)

 

Politiets registerblade (www.politietsregisterblade.dk) (Polisregister)

 

 

Kyrkor och gravar

 

Dk-gravsten: www.dk-gravsten.dk/forside.php

(sökning efter en persons grav ger kyrkogård och foto på gravstenen, plus persondata)

 

Find en grav: http://findengrav.dk/ (foton på gravstenar och kyrkor)

 

Kort til kirken: www.korttilkirken.dk (nyttige oplysninger om alle Danske Folkekirker)

 

Gravsten og epitafier i danske og skånske kirker: www.gravstenogepitafier.dk

(Antavlor och heraldik till danska adelssläkter)

 

 

Föreningar

 

Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger (SSF): www.ssf.dk (motsvarar Släktforskarförbundet)

 

DIS-Danmark: www.slaegtogdata.dk (danska DIS)

 

Foreningen Samfundet for Dansk genealogi og Personalhistorie: www.genealogi.dk

(gammal släktforskarförening som ger ut tidskrift innehållande personhistoriska biografier

och genealogier; kan sägas motsvara Genealogiska Föreningen)

 

Dansk Slægtsgårdsforening: www.slaegtsgaardsforeningen.dk (gårdsforskning)

 

 

Kartor

 

Kort- og Matrikelstyrelsen: www.kms.dk (motsvarar Lantmäteriet)

 

Historisk Atlas: http://historiskatlas.dk (historisk atlas över Danmark)

 

 

Historia

 

Dansk Center for Byhistorie: http://byhistorie.inet-designer.dk/forside

(ej Internet Explorer; historisk information om danska byer (städer))

 

Historie-online.dk: www.historie-online.dk

(Nyhedsforum for danmarkshistorie henvendt til både faghistorikere og almindeligt interesserede.

Features om aktuelle emner. Omtale af udstillinger, arrangementer og nye bøger.

 God linksamling til foreninger, museer og historiesider.)

 

Historie-online.dk’s historielänkar: www.historie-online.dk/histsider (historielänkar)

 

 

Lexikon och ordböcker

 

DIS-Wiki: http://wiki.dis-danmark.dk/?title=Forside (DIS-Wiki Danmark)

 

Danish-Swedish On-line Dictionary: http://dictionaries.travlang.com/DanishSwedish

(dansk-svenskt lexikon)

 

Ordbog over det danske sprog (ODS): http://ordnet.dk/ods (enspråkig dansk ordbok)

 

Den Danske Ordbog: http://ordnet.dk/ddo/ (enspråkig dansk ordbok)

 

Ordbogen.com: www.ordbogen.com (mångspråkigt lexikon)

 

 

Uppdaterad 2014-04-07