DNA test för släktforskning

 

DIS-Filbyter har en kurs i att välja, beställa och utvärdera ett DNA test.

 

DNA tester finns det flera företag som gör. De flesta finns i USA.

De tidigaste publika testerna började dyka upp runt 2005 i Sverige, t.ex. The Genographic Project 1.0

Vi rekommenderar dock företaget FamilyTreeDNA i USA som är fokuserat på släktforskning.

Det finns flera andra företag som gör DNA tester, några tittar på sjukdomar, några är forensiska.

Längre ner på sidan finns länkar till DNA relaterade websidor.

 

Nyttan av ett test kan t.ex. vara att hitta en okänd fader, okänd moder eller okända släktingar.

Antropologer, arkeologer och historiker kan också ha stor nytta av DNA tester.

 

Släktforskare kan nu bestämma om två levande personer har samma anfader eller anmoder.

Detta förutsätter kända raka fars- eller raka mors-linjer till en gemensam ana.

Det kan vara nära i tiden eller många generationer bort. DNA kan visa på släktskap tusentals år.

 

Man brukar säga att några (kanske uppåt 10 %) av alla barn inte har rätt pappa.

Detta gäller senare hälften av 1900-talet.

Den nivån är lägre ju längre bak i tiden man går (troligen runt 1 %).

 

Ett DNA test kan visa på sådana fel om man testar 2 eller flera grenar med en gemensam anfader,

t.ex. 8-10 generationer bakåt i tiden. Fel anmoder är däremot nog betydligt ovanligare.

 

Nu finns det också autosomala DNA test där man tittar på kromosomparen 1-22 och X kromosomen,

men inte Y kromosomen. Det kan nu användas cirka 5-10 generationer bakåt i tiden.

Då för att bestämma släktskap mellan nära släktingar, kusiner och 3, 4, 5 männingar.

Det testet kallas FamilyFinder hos FamilyTreeDNA och kostar ($79) ca 800 SEK per person.

Best resultat får man upp till ca 5-6 generationer bakåt. Längre bakåt i tiden är det osäkrare.

Med lite tur kan man dock komma längre tillbaka. Det är slumpen som bestämmer om det går.

 

Man försöker även visa procentuellt påbrå från olika områden i världen (MyOrigins mfl).

Den funktionen är än så länge ett ganska trubbigt verktyg.

Det visar främst påbrå från nord Europa, syd Europa, väst Europa, öst Europa, väst Asien osv.

Det är mest intressant för personer i Amerika som ofta har osäkra uppgifter om sitt ursprung.

 

DNA finns huvudsakligen i cellkärnan. Människans kärn genom är cirka 6,47 Giga baspar stort.

Detta är det fulla diploida genomet fördelat på 46 kromosomer eller 23 kromosom-par.

Det kallas diploid när det består av ett antal kromosom-par eller två uppsättningar kromosomer.

 

Normalt brukar man ange det haploida genomet som är hälften så stort, ca 3,24 Giga baspar.

Det består då bara av 23 kromosomer, lika många som könscellerna (ägg och spermier) har.

Dessa har då 22 kromosomer plus en X eller en Y kromosom.

Ägget har alltid en X kromosom. Spermierna har alltså en X eller en Y kromosom.

 

Kvinnor har alltid XX kromosomer och män har alltid XY kromosomer. Personer med trippla köns kromosomer är sterila.

Den ena X kromosomen kommer alltid från modern och fadern bidrar med en Y eller X kromosom.

X kromosomen är ungefär 3 gånger så stor som Y kromosomen, ca 155 Mega baspar mot ca 58 Mega baspar.

 

Det finns även DNA i mitokondrierna. De är cellernas kraftverk. Där finns ca 16 569 baspar i en ring.

Det kan vara ett något lägre antal beroende på enstaka raderade baspar, eller ett något större antal beroende

på ett tillägg av enstaka baspar eller genom en eller flera repetitioner av sekvenser, t.ex. AC – AC - AC.

Mitokondrierna har 5-10 DNA ringar i varje mitokondrie.

I cellerna kan det finnas upp till tusentals mitokondrier, så det är lättare att få fram detta DNA från gammalt material.

Ägget har mitokondrier som barnet får från modern. Spermierna överför inte de mitokondrier som finns där.

 

Förändringarna av sekvenserna kallas mutationer och från dem kan man bestämma haplotyp, dvs grupptillhörighet.

Man bygger upp phylogenetiska träd med hjälp av mutationer i olika haplotyper.

 

Testen bör göras på nu levande personer även om det kan gå att ta DNA från döda personer.

Det senare är betydligt besvärligare och dyrare, men det har gjorts på skelett från stenålder och bronsålder.

Det kallas då forensiskt provtagning som ger ett sämre material att arbeta jämfört med material från levande människor.

 

Man har även lyckats utvinna små DNA fragment (ca 40-150 baspar) från ca 30 000 – 45 000 år gamla

Homo Sapiens, Homo Neanderthal och Homo Denisova människor.

Med datateknik har man sedan lyckats pussla ihop dessa fragment till nästan helt kompletta genom.

Man har lyckats med både kärn- och mito genom.

De visar att de flesta människor utanför Afrika har några få procent DNA gemensamt med dessa

utdöda människo typer. Nu levande människor kallas Homo Sapiens Sapiens.

Svante Pääbo är en svensk forskare verksam i Tyskland som arbetar inom detta område.

 

Nyligen har man hittat spår efter en annan människotyp i DNA från Homo Denisova.

Det kan vara spår från Homo Idaltu Homo Habilis, Homo Heidelbergensis, Homo Erectus, eller Homo Floresiensis.

Det återstår att reda ut. Man fann även spår av Homo Neandertal hos Homo Denisova.

John Hawks och Dienekes blogg innehåller mycket intressant läsning i ämnet.

 

 

Ett enkelt test kan börja på ca 700:- ($79) i USA.

Ibland kan det finnas tillfälliga prissänkningar. Prisexempel hos FamilyTreeDNA:

YDNA 37 ($169), Family Finder ($79) eller mtDNA FULL Sequnce ($199).

 

National Geographics test The Genographic Project 2.0 kostar ($200) ca 1400:- och ger mycket info.

Det ger ett Y-test, många autosomala markörer och ett mtDNA test.

Nackdelarna är att det tar lång tid att få resultatet (upp till ett halvår).

Man får inte heller så mycket hjälp med matchningar som hos FamilyTreeDNA.

Man kan för en mindre summa pengar överföra rådatat till FamilyTreeDNA:s matchnings tjänst.

Matchnings funktionen är dock inte lika bra som FamilyFinder.

 

Peter Sjölunds handbok Släktforska med DNA är en bra introduktion till att använda DNA i släktforskningen.

Magnus Bäckmarks handbok Genvägar II ger mycket praktisk information i hur man går tillväga.

Böckerna finns till försäljning hos DIS-Filbyter i Föreningshuset Fontänen i Linköping.

Vi har en kurs i utvärdering av resultat från DNA test. Kurs om DNA finns här, se vår kurssida för Linköping.

 

 

Nedan finns länkar till några testföretag, organisationer m.m.

 

 

Svenskspråkiga sajter

 

 

SSGG

Svenska Sällskapet för Genetisk Genealog

 

Svenska Haplogruppsdatabasen

 

Svensk genealogisk databas med Y kromosom och

mito kondrie DNA data.

 

Diskulogen nr 80

 

Temanummer om DNA från Föreningen DIS

Tidningen är från mars 2008.

 

Diskulogen 104

 

En artikel om gedcom export från DISGEN till FTDNA

Se sidan 23

 

Genvägar II

Praktisk handledning till DNA-jämförelse

för släktforskningsändamål av

Magnus Bäckmark andra upplagan

Peter Sjölunds nybörjarsidor

DNA-släktforskning

Magnus Bäckmarks sida om DNA

Magnus Bäckmarks blogg Gröna Stubbens

Niklas Lindbergs nybörjarsidor

DNA och släktforskning

Familjen Boström

DNA-genealogi av Leif A Boström, Täby

Historiskt DNA

Några svenska historiska personers släkter,

Peter Sjölund

Föreläsningar hos Genealogiska

Föreningen (GF)

Länk till DNA föreläsningar hos Genealogiska Förbundet med Magnus Bäckmark och Peter Sjölund

Föreläsning hos Uppsala Universitet Medfarm Play

Är DNA prov en genväg till släktforskningen?, del 1 med Peter Sjölund och Ulf Gyllensten

 

DNA solutions

 

Företag med kontor i många länder som gör faderskapstest och syskon test. Labbet finns i England.

 

 

EasyTest

 

Företag i Malmö som anlitar ett lab i USA.

 

Gentest

 

Info sida om DNA testning.

DNA-grupper på Facebook

Offentliga och slutna grupper på Facebook

DNA-projekt hos FamilyTreeDNA

Projektlista för FTDNAs svenska projekt

Mänsklighetens ursprung

Vår urhistoria

Människans utveckling

Forskning om människans utveckling

 

Nordiska sajter

 

DNA-anor på Facebook, svensk

Diskussioner om DNA och genetisk genealogi

DNA-anor på Facebook, norska

Norsk sida om DNA anor

DNA-anor på Facebook, finska

Finsk sida om DNA anor

DNA-anor på Facebook, danska

Dansk sida om DNA anor

 

Engelskspråkiga sajter med testföretag

 

 

FamilyTreeDNA

 

DNA testföretag i Houston, Texas, USA

 

720 500+ tester tagna

 

YSEQ

Beställ enskilda Y SNP hos detta företag till ett bra pris

 

National Geographic

 

The Genographic Project 2.0 med Spencer Wells.

 

Världsomspännande DNA tester. 742 652+ testade.

 

 

DNA Ancestry Project

 

DNA testföretag i USA

 

23andme

 

DNA testföretag i USA

iGENEA

DNA testföretag i Schweitz

Full Genomes Corporation

Avancerade DNA tester av Y-kromosomen

Living DNA

Spåra ditt ursprung på kartan

Origins DNA

TribeMapper for Y-DNA

 

Engelskspråkiga sajter med Y-träd

 

Phylogenetic Tree

Y-DNA träd hos FamilyTreeDNA

FTDNA

Y Phylo genetic tree

 

Y SNP markörer

Phylogenetiskt Y haplo träd

Y-SNP Subclade Predictor (beta)

Morleys experimental Y tree

Chris Morleys sub clade predictor

Chris Morleys experimental Y tree

 

NEVGEN

Y-haplogrupp analys från STR markörer

 

Ysearch

 

Jämför dina Y DNA data med andra personers markörer

 

 

International Society of

Genetic Genealogy ISOGG

 

 

Info sida om genetisk genealogi med Y haploträd mm

semargl.me

Vladimir Semargl, rysk sida med mycket Y DNA data.

Använd gärna Google Translate och Google Chrome.

1000 Full Genome trees

Mer än 1000 personers full sekvensierade

Y kromosomer

Y haplotypy I1 på facebook

Y haplotyp I1 (M253) på facebook

Y haplotype J1 facebook

Y haplotyp J1 på facebook

Y haplo type N1c

Y haplotyp N1c

Y haolotype Q facebook

Y haplotyp Q på facebook

Y haplo type Q1a

Y haplotyp Q1a3

Y haplo type R1a-L448

Y haplotyp R1a-L448

R1a allmänt

Y haplotyp R1a allmänt

Y haplotyp R1a facebook

Y haplotyp R1a facebook

Y haplo typ R1b-U106

Y haplotyp R1b-U106

Y haplotyp R1b-Z18

Y haplotyp R1b-Z18

Y haplotyp R1b på facebook

Y haplotyp R1b-U106 på facebook

Genetic Genealogy Tools

DNA verktyg

ISOGG YBrowse

Y kromosomen i detalj

YFull

Avancerad phylogenetisk analys av Y-kromosomen

 

 

Engelskspråkiga sajter med mt-träd

 

Mito haplogroups of Europe

Europas klanmödrar

Mito Phylotree

Phylogenetiskt mitokondrie haplo träd

mtDNA Haplogroup Mutations

Mutationer som definierar en mt haplogupp

FTDNA

 

Mitosearch

 

Jämför dina mito DNA data med andra personers

mtDNA Community

Gene by Gene Ltd

James Lick mt haplotype

bestämmare

Ladda upp dina rådata (*.fasta fil) och få din haplotyp bestämd

GenBank

Lämna ditt mt bidrag till forskningen

GenBank sök

Sök på GenBank efter mt haplotyp

GenBank Frequency Information

 

MITOWEB

Asiatisk, Afrikansk och Europeisk mt DNA statistik

Mitoweb

GenBanks haplogrupper

Ian Logans lista över haplogrupper hos GenBank

ISOGG:s mt verktyg

för egen analys av mt haplotyp

Haplotyps verktyg hos ISOGG

Mitoweb

Mito markörer

Mitomap

Mito haplogrupp H

Mito haplotype H

Mito haplogrupp H5

Mito haplotype H5

Mito haplogrupp K1b

Mito haplotype K1b

 

Engelskspråkiga sajter med autosomal info

 

ISOGG

Autosomal DNA Statistics

ADSA

Autosomal DNA Segment Analyzer

DNAGEDCOM

Autosomal DNA tools

 

Engelskspråkiga sajter med artiklar

 

 

Eupedia

 

Europeisk historia, genetisk genealogi, m.m.

 

Wikipedia

 

Info sida om genetisk genealogi

The Atlas

The Atlas of Ancient Human Genomes in Sweden

Ancestral Journeys

Europeiskt neolitiskt DNA

The Genetic Genealogist

DNA blog av Blaine Bettinger

Introduction to Genetic Genealogy

Genetisk genealogi av Mark Geesey

Dienekes blog

Aktuella nyheter inom genetisk genealogi

Ethno ancestry

DNA länkar

John Hawks blog

The Denisova genome:

An unexpected window into the past

The Human genome

Den engelska Wikipedia om människans genome

DNAeXplained

DNAeXplainedGenetic Genealogy

 

Yahoo Groups om DNA

Diskussions grupper om DNA

Spencer Wells: A family tree for humanity (TED)  2008

Spencer Wells om vårt ursprung

(från 2008, inte helt aktuellt innehåll)

Genetic Genealogy Tools

Felix Jeyareuben Chandrakumar

A00-Cameroon Research Project

Bonnie Schrack and Matthew Formine Forka forskar på y-trädets rot-haplogrupp A00 i Kamerun

Eupedia about Neanderthals

Our genetic relations to Neanderthals

NewScientist about Neanderthals

Our genetic relations to Neanderthals

ns_logo

The Smithsonian

400,000-Year-Old mt DNA sequenced

Spencer Wells på facebook

Spencer Wells på facebook

FamilytreeDNA på Facebook

DNA testföretag i Houston, Texas, USA

ISOGG på Facebook

International Society of Genetic Genealogy

Famous Peoples haplotypes

Kända personers DNA haplotyper

 

Ulf Frykman

 

Tryck gärna F5 för att uppdatera sidan!

 

Uppdaterad 2017-12-12