Föreläsningar i Föreningshuset Fontänen i Linköping våren 2017

Vi börjar kl 18.00, fika och mingel ca 19.00, frågestund ca 19.30, fortsättning till ca 20.15.

       Ingen föranmälan behövs. Reservation för ändringar, kolla gärna någon dag innan!

       Glöm inte trycka på knappen uppdatera i er webbläsare eller F5 tangenten.

       Webbläsaren kan annars visa föregående besöks utseende! Datum kan ändras!

När

Vad

Var

Vem

Torsdag

26 januari

Om Skanke-släkten

och ett DNA projekt

Vegesacks rum

Georg Ohlsson

Ulf Frykman

Torsdag

 2 februari

Soldatforskning

Vegesacks rum

Jan-Erik Carlsson

Torsdag

 9 febuari

Film: Livet efter DNA-

topsningen

Vagnhallen

Peter Sjölund

Ulf Frykman

Torsdag

16 februari

Hemsidor för släktforskare

Vegesacks rum

Ulf Frykman

Torsdag

 2 mars

Stenålder vid Motala Ström

Vagnhallen

Göran Gruber

Torsdag

 9 mars

Studiebesök på Stadsarkivet och

Stiftsbiblioteket

Stiftsbiblioteket

Bo P. Persson

Torsdag

23 mars

Farfar och SJ vid förra sekelskiftet

Från finkeldare till lokmästare

Vegesacks rum

Lisbeth Engdahl

Torsdag

 6 april

Att forska på sjöfolk-

ett exempel

Vagnhallen

Ulf Ekblad

Torsdag

27 april

Doverstorps flyktingläger

1944-1946

Vegesacks rum

Jan-Erik Svenblad

Torsdag

11 maj

Hur man forskar om ett

gammalt hus

Vagnhallen

Joakim Johansson

 

Förslag till nya ämnen och föreläsare, skickas gärna till:

Ulf Frykman, Lisbeth Engdahl, Bengt Eriksson, Inga Eriksson.

 

Föreläsningarna ges

i samarbete med ABF och

Föreningshuset Fontänen

    Folke4         

 

Uppdaterad 2017-02-11