Gamla och nya namn på sjukdommar

Gammalt namn

Modernt namn

Andtäppa

Astma

Bleksot

Blodbrist

Blodslag

Hjärnblödning

Brott

Epilepsi

Brännsjuka

Feber

Bröstfeber

Lunginflammation

Bröstsjuka

Tuberkulos

Bukrev

Olika slags magåkommor, t.ex. blindtarms-inflammation, gallsten, magsår

Dysenteri

Akut inflammation i tarmen

Engelska sjukan

Rakitis (D-vitaminbrist), barnasjuka

Fallandesot

Epilepsi

Fläckfeber

Feber, tyfus

Franska sjukan

Syfilis

Gikt

Reumatisk sjukdom

Hetsig sjukdom

Feber

Huvudsot

Hjärnhinneinflammation

Håll och styng

Lunginflammation

Häfta

Förstoppning

Lungsot

Tuberkulos

Magrev

Kolik

Maran

Astma

Moderpassion

Psykiska och nervösa symptom hos kvinnor

Nervfeber

Tyfus

Obstruktion

Förstoppning

Pleuresi

Lunginflammation

Pneumonia

Lunginflammation

Rödsot

Dysenteri

Rötfeber

Kallbrand

Spanska sjukan

Epidemisk influensa

Stenpassion

Njursten, gallsten

Stickfluss

Astma

Strupsjuka

Difteri

Svinsot

Tuberkulos

Trånsjuka

Tuberkulos

Tvinsot

Avtynande

Vattusot

Vattensvullnad

 

Flera gamla sjukdomsnamn

 

Uppdaterad 2012-05-03