Webbplatser för soldater Båtsmän etc.

 

Soldater allmänna beskrivningar av regementen, soldatliv etc. samt en otrolig massa länkar till intressanta hemsidor.

http://www.algonet.se/~hogman/index.htm

http://62.20.57.210/kra/exman.html

http://soldat.dis.se/soldater.php

http://www.anarkiv.com/anarkiv/forskn/soldater/referenser.asp

http://hem.bredband.net/b111807/Svenska/Gustav%20III/Sw-Basfakta.htm

Svar   Militaria rullor, kartor etc

http://www.svar.ra.se/?uidRedirectGUID=008C76A3-64D0-4BF6-9EC5-CDB8BBA2A8B2

Sörmlands knektar

http://soldatregister.p10.se/

Gå till Södermanlandsregemente.

http://www.algonet.se/~hogman/regementen_lnf.htm

http://p10.se/regementets-historia/

Södermanlands Regementes historia  1771-1915
av Karl K-son Leijonhufvud

http://www.antikvariat.net/HUN25585.cgi

 

Östgöta knektar

http://www.bktv.se/~a6613a/knektlivupps.htm

http://www.visit.se/~wist-hembygdsf/wist-hembygdsf/bomtorpet/main.htm

http://hem.passagen.se/mrwhttp://web.telia.com~u85532267alker/1_lifgrenhist.htm

http://hem.passagen.se/mrwalker/Reg/Regementen_Livgrenadjar.htm

http://www.brogren.nu/Jonasbrogrenslevnad.htm#_ftnref11

 

 

 

Båtsmän

http://www.algonet.se/~hogman/slbatsman.htm

http://diginpast.se/bmregister/index.html

http://www.blekingesf.se/uploads/dokument/batsman.pdf

http://soldat.dis.se/info/databasinfo_sv.html

http://www.genealogi.se/halland/botsmen/botsmen.htm

http://www.paroll.dinstudio.se/gallery2_4.html

http://www.gstromberg.nu/index.htm

Båtsmän Södermanland

Södermanlands båtsmanskompanier

Ett kompani uppsatt 1641. Ingick år 1645 i 1:a skeppsregementet.

Kompanier 1845:

Första kompaniet fanns i Stockholms län (134) och andra i Södermanlands län (142), totalt 276 båtsmän.

Kompanierna tillhörde Stockholms örlogsstation.

http://www.svar.ra.se  Gå vidare till Militaria/ flottan / till Båtsmans rullor.

Haninge.

http://www.haninge.org/Gemensamt/Runqvist/Forsta%20Sodermanlands%20Batsmans%20Compagnie.pdf

Bergshammar.

http://www.hembygd.se/index.asp?lev=13580

 

Krigsarkivet

http://www.riksarkivet.se/default.aspx?id=9036

http://62.20.57.210/kra/kart.html

http://www.riksarkivet.se/default.aspx?id=11080&refid=1132

Tält och Byggnader ritningar befästningsritningar

http://www.riksarkivet.se/default.aspx?id=7557&refid=1132

http://www.riksarkivet.se/default.aspx?id=7562&refid=1132

           Sveriges krig

http://www.riksarkivet.se/default.aspx?id=7565&ptid=0&refid=1132

http://hem.bredband.net/b111807/Svenska/Gustav%20III/Sw-Basfakta.htm

 

Kartor

http://www.riksarkivet.se/default.aspx?id=21561&refid=22519

http://www.davidrumsey.com/

http://www.dhm.uni-greifswald.de/

http://www.kms.dk/

Rullor etc  I Arkiv Digital se under varje socken.

Söka efter böcker med historisk anknytning

http://libris.kb.se/form_extended.jsp?f=ext

 

Allmänt länkar

http://viklund.nu/svsfl/

 

Svensk Tysk Historia mycket intressant

http://www.schwedenstrasse.com/flash/