DIS Filbyter/ÖGF  minikurser i Norrköping

DAGTID  Hösten 2010

 

Lokal: ÖGF Bäckgatan 13, Norrköping

Tisdagar tid 14:00 –17:00

 

 

Våra Soldater och Båtsmän

Tisdag 2010-10-05

Tisdag 2010-10-12

Tisdag 2010-10-19

Vi forskar om våra egna soldater/båtsmän ock förbereder oss i lokalen i två tisdagar.

Kursledare: Margareta, Tor-Leif

Tisdagen den 2010-10-19 åker vi till Stockholm och har en heldag på Krigsarkivet för egen forskning

 

 

 

Domböcker

Tisdag 2010-11-02

Tisdag 2010-11-09

 

Vad innehåller domböcker och hur hittar man i dem.

Läsning i domböcker

Kursledare: Eivor Gravsund

 

Bilder i Släktforskningen

Tisdag 2010-11-16

Tisdag 2010-11-23

Tisdag 2010-11-30

 

En ministudiecirkel om hur vi hanterar och bearbetar bilder med tanke på deras användning i släktforskning. Samt hur man lägger in bilder i olika släktforskningsprogram

Tekniskt om bilder

Kursledare: Tor-Leif Björklund

Vilka bilder kan jag använda

Bildbearbetningsprogram

Förbättra bilder

Ordning och reda

Publicera bilder

Inläggning av bilder och utskrifter i olika

släktforskar program, Disgen/Minsläkt/Holger

Med tag egen forskning på USB eller egen Laptop

 

 

 

Historiska och nutida kartor i släktforskningen

Tisdag 2010-12-07

Tisdag 2010-12-14

 

” Riktiga” kartor som finns i lokalen

Hur jag kan hämta kartor från nätet.

Häradsekonomiska kartan från Lantmäteriet.

Storskifte, Laga skifte Militära Kartor

Hur kan jag använda mig av kartor i släktforskar programmen

Kursledare: Tor-Leif Björklund

 

Med tag egen forskning på USB eller egen Laptop

           

Anmälan till Leif Engman 011 166846 eller på lista i ÖGF lokalen