DIS Filbyter/ÖGF  minikurser i Norrköping 

DAGTID Våren 2011

 

Lokal: ÖGF Bäckgatan 13, Norrköping

Tisdagar tid 14:00 –17:00

 

 

Släktforskarprogrammet Min Släkt

 

Tisdag 2011-01-25

Tisdag 2011-02-01

Tisdag 2011-02-08

Hur jag får ut mer av mitt släktforskarprogram

Inställningar utskrifter        

Bilder

Upplägg av forskning

Dublettsökning

Med tag egen forskning på USB eller egen Laptop

Kursledare:

Leif Engman

 

 

Emigranter

 

Tisdag 2011-02-15

Tisdag 2011-02-22

 

Vi söker efter våra emigranter i USA, med hjälp av Ancestery  och andra källor. 

 

Kursledare

Barbro Behrendtz

 

Släktbok

 

tisdag 2011-03-01

tisdag 2011-03-08

tisdag 2011-03-15

Hur gör jag en släktbok CD, Powerpoint och Word DISGEN,Min Släkt och Holger

 

Vi övar oss att lägga in bilder och text i släktforskarprogrammen samt tar ut material ur programmen och gör en släktbok i Word eller Open Office.

Vi gör en släkt CD med en presentation i PowerPoint.

Kursledare

Tor-Leif Björklund

 

 

Förberedelse för resa till Arkiven i Stockholm

 

tisdag 2011-03-22

tisdag 2011-03-29

tisdag 2011-04-05

 

Soldater och Båtsmän

Vi förbereder oss för resan till Krigsarkivet, Riksarkivet eller Stockholms stadsarkiv.

Resan sker med buss från Linköping via Norrköping till Stockholm tisdagen 2011-04-05

Tor-Leif Björklund

 

 

 

 

 

Anmälan till Leif Engman 011 166846 eller på lista i ÖGF lokalen