Minikurser hösten 2012

 

DIS Filbyter/ÖGF minikurser i Norrköping hösten 2012

Lokal: ÖGF, Bäckgatan 13, Norrköping

OBS dagtid Tid 14:00 – 17:00

 

När

Vad

Vem

Tisdag

18 september

NAD (Nationell ArkivDatabas)

Vi går igenom hur man söker för att reda vad som finns i arkiven samt skriver beställningar hemmaplan.

Lars-Gösta Johansson

Tisdag

25 september

09 oktober

23 oktober

06 november

Soldater

Alla som forskar om soldater är välkomna vid dessa träffar. Gemensamt arbete hjälper alltid till bättre studieresultat.

Tor-Leif Björklund

Tisdag

20 november

27 november

04 december

Kartor

Riktigakartor som finns i lokalen. Hur jag kan hämta kartor från nätet. Häradsekonomiska kartan från Lantmäteriet. Storskifte. Laga skifte. Militära kartor i släktforskarprogrammen.

Tor-Leif Björklund

 

 

 

Reservation för ändringar i föreläsare listan

______________________________________________________________________________________

Uppdaterat 2012-08-22