DISBYT inskicks-lottningen

 

Den som skickar in ett bidrag till DISBYT deltager i en utlottning av en mindre present.

En dragning av inlämnade bidrag sker med Birgitta och Lisbeth som notarius publicus.

 

Månadens vinnare finns här

 

Ny dragning kommer så skynda att lämna in utdrag.

 

 

Instruktioner om hur man gör DISBYT utdrag finns här:

http://www.dis-filbyter.se/foverktyg/tips.htm

 

Uppdaterad 2018-01-04