Släktforskarföreningen

 

 

Informationsblad för regionföreningen Dis-Filbyter

Regionföreningen för Östergötland och södra Södermanland

 

DIS Föreningen för Datorhjälp i Släktforskningen, är en rikstäckande ideell förening

för släktforskare som använder dator och annan modern teknik i släktforskningen.

 

DIS startade 1980 och har ett eget släktforskarprogram, DISGEN vars första program

utvecklades för Luxor ABC80.

Detta PC program har ständigt utvecklats och finns nu i version 2016 för Windows.

Programmet går att köra i en emulator på andra plattformar, t.ex. Mac OSX och Linux.

 

DIS-Filbyter är en ideell regionförening för Östergötland och södra Södermanland till

Föreningen för Datorhjälp i Släktforskningen (DIS).

 

DIS-Filbyter startades 30 november 2006 och har i dag 2017 drygt 1200 medlemmar.

Cirka 51 % av alla DIS-medlemmar i regionen är också med i DIS-Filbyter.

Medlemsavgiften är 100 kr/år.

Medlemskap förutsätter medlemskap i DIS (180 kr/år).

 

DIS-Filbyter har som ändamål att på olika sätt främja kunskap om,

förståelse för samt användning av datorn som ett redskap inom släktforskningen.

 

DIS-Filbyter för, via sin ordförande medlemmarnas talan i styrelsen för Föreningen DIS.

DIS-Filbyter är medlem i Sveriges Släktforskarförbund.

 

Vår verksamhet i DIS-Filbyter innefattar:

 

Medlemsträffar med föredrag, kurser och supportmöten, demonstrationer av sökprogram,

och annan teknisk hjälp för släktforskare.

 

Kursverksamhet i DISGEN, programmet från nybörjarnivå till avancerad användning.

Vi har även kursverksamhet i användning av hjälpmedel för släktforskning.

 

Vi bedriver fadderverksamhet. Medlemmarna kan kontakta en fadder, för att få svar på enkla

frågor, råd etc. både vid programstart och körning av DIS släktforskningsprogram DISGEN

eller andra släktforskarprogram. Vi har också 2 DISBYT ombud i regionen. Lista på funktionärer.

 

Vi har en egen hemsida för att underlätta digital kontakt släktforskare emellan.

 

Vi skickar också ut information via epost till alla medlemmar i vår region (ca 2500).

 

Vi finns också på Facebook. Där kan man ställa frågor och läsa om evenemang mm.

 

 

 

Ordförande

Torbjörn Wahlström, Linköping

 

 

 

Vice ordförande

Ulf Frykman, Linköping

 

 

Kassör

Birgitta Karlsson, Linköping

 

Sekreterare

Helen Lindqvist, Linköping

 

Ledamöter

Gerd Jakobson, Linköping

Göran Åhäll, Vadstena

Leif Ax, Mjölby

Leif Andersson, Motala

Mikael Asklöf, Åtvidaberg

 

Suppleant

Harald Nilsson, Linköping

Tor-Leif Björklund, Norrköping

 

Valberedning

Helen Hejdeborn, Linköping

Torulf Imselius, Linköping

Birgit Eriksson, Linköping

 

 

ordf@dis-filbyter.se

info@dis-filbyter.se

linkoping@dis-filbyter.se

 

 

vordf@dis-filbyter.se

webmaster@dis-filbyter.se

 

 

kassor@dis-filbyter.se

 

 

sekr@dis-filbyter.se

 

 

 

gerd.jakobson@hotmail.com

ahall.goran@outlook.com

leifax@hotmail.se

leif.andersson11@gmail.com

miche2@telia.com

 

 

k.harald.nilsson@gmail.com

torleif.bjorklund@telia.com

 

 

helene.hejdeborn@telia.com

timselius022@gmail.com

birgiteriksson@levnu.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreningens adress:

 

DIS-Filbyter

 

c/o Föreningshuset

Fontänen

Västra vägen 32

582 28 Linköping

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stadgar för föreningen.  Föreningens årsmöten.  Bli medlem.

 

Förslag till stadgeädringar 2017

 

 

Verksamhetsberättelser

Verksamhetsplaner

Styrelser

Valberedning

2008

2008

2008

 

2009

2009

2009

 

2010

2010

2010

 

2011

2011

2011

 

2012

2012

2012

2012

2013

2013

2013

2013

2014

2014

2014

2014

2015

2015

2015

2015

2016

2016

2016

2016

 

2017

2017

2017

 

 

 

Uppdaterad 2017-03-11