DIS-Filbyter styrelse 2011

 

 

Ordförande

Rolf Eriksson, Vikingstad

Vice Ordf.:

Tor-Leif Björklund, Norrköping

Sekreterare:

Anne-Marie de Leeuw, Linköping

Kassör: Vakant

Ledamöter:

Leif Engman, Norrköping

Ulf Frykman, Linköping

Ewert Lindell, Mjölby

Ulf Ekblad, Linköping

Anders Nilsson, Vingåker

Revisorer

Berndt Johansson, Norrköping

Gunnar Hillar, Mjölby

 

Revsuppleanter:

Bertil Tunel, Sturefors

Ulf Lindgren, Linköping

 

Valberedning

Mikael Johansson, Norrköping

Per Ahlberg, Linköping

Helene Hejdeborn, Linköping

Disbytombud

Rolf Erikson, Vikingstad

Håkan Asmundsson, Linköping

 

Arbetsgrupp Linköping

Anne-Marie de Leeuw, Linköping

Ulf Ekblad, Linköping

Ulf Frykman, Linköping

 

Arbetsgrupp Norrköping

Tor-Leif Björklund, Norrköping

Leif Engman, Norrköping

 

DISGEN-faddrar

Karl-Edvard Thorén, Linköping

Torsten Ståhl, Norrköping

Stig Svensson, Flen

Webbsnickare

Ulf Frykman, Linköping

 

 

 

Föreningens adress:

DIS-Filbyter

c/o Rolf Eriksson

Barrskogsvägen 28

59059 Vikingstad

 

________________________________________________________________

Uppdaterad 2012-01-20