DIS-Filbyters styrelse 2013

 

Ordförande

Ulf Frykman, Linköping

Vice Ordf.

Tor-Leif Björklund, Norrköping

Sekreterare

Anne-Marie de Leeuw, Linköping

Kassör

Kjell-Åke Carlenäs, Linköping

Ledamöter

Per Ahlberg, Linköping

Ewert Lindell, Mjölby

Anders Nilsson, Vingåker

Birgit Eriksson, Linköping

Torbjörn Wahlström, Linköping

Adjungerade

Gerd Jakobson, Linköping

 

 

Revisorer

Ulf R. Lindgren, Linköping

Rolf Eriksson, Linköping

 

Revisorssuppleant

Gunnar Hillar, Mjölby

Valberedning

Mikael Johansson, Norrköping

Helene Hejdeborn, Linköping

Vakant

Disbytombud

Rolf Erikson, Vikingstad

Håkan Asmundsson, Linköping

 

Arbetsgrupp Linköping

Anne-Marie de Leeuw, Linköping

Ulf Frykman, Linköping

Gerd Jacobson, Linköping

Torbjörn Wahlström, Linköping

Kjell-Åke Carlenäs, Linköping

Arbetsgrupp Norrköping

Tor-Leif Björklund, Norrköping

Lars-Gösta Johansson, Norrköping

DISGEN-faddrar

Karl-Edvard Thorén, Linköping

Torsten Ståhl, Norrköping

Stig Svensson, Flen

Webbsnickare

Ulf Frykman, Linköping

 

 

 

Föreningens adress:

DIS-Filbyter

c/o Ulf Frykman

Arrendegatan 5B lgh 1002

58331 Linköping

 

Uppdaterad 2014-02-01