DIS-Filbyters styrelse 2015

 

Ordförande

Ulf Frykman, Linköping

 

Vice Ordförande

Tor-Leif Björklund, Norrköping

 

Sekreterare

Anne-Marie de Leeuw, Linköping

 

Kassör

Kjell-Åke Carlenäs, Linköping,

fram till 2015-07-26

Birgitta Carlsson, Linköping,

efter 2015-08-17

Föreningens adress:

DIS-Filbyter

Föreningshuset Fontänen

Västravägen 32

582 28 Linköping

Ledamöter

Ewert Lindell, Mjölby

Anders Nilsson, Vingåker

Torbjörn Wahlström, Linköping

Mikael Asklöf, Åtvidaberg

Alf Carlsson, Motala

 

Webmaster

Ulf Frykman, Linköping

Adjungerade

Gerd Jakobson, Linköping

Disbytombud

Rolf Erikson, Vikingstad

Håkan Asmundsson, Linköping

Valberedning

Mikael Johansson, Norrköping

Sture Bjelkåker, Linköping

Helene Hejdeborn, Linköping

Arbetsgrupp Norrköping

Tor-Leif Björklund

Arbetsgrupp Linköping

Anne-Marie de Leeuw

Ulf Frykman

Gerd Jacobson

Torbjörn Wahlström

Kjell-Åke Carlenäs

Helen Lindqvist

Revisorer

Ulf R. Lindgren, Linköping

Rolf Eriksson, Linköping

 

Revisorssuppleant

Gunnar Hillar, Mjölby

 

Uppdaterad 2016-01-19