DIS-Filbyters styrelse 2016

 

Ordförande

Torbjörn Wahlström, Linköping

 

Vice Ordförande

Ulf Frykman, Linköping

 

Sekreterare

Helen Lindqvist, Linköping

 

Kassör

Birgitta Carlsson, Linköping,

 

Föreningens adress:

DIS-Filbyter

c/o Föreningshuset

Fontänen

Västra vägen 32

582 28 Linköping

Ledamöter

Leif Ax, Mjölby

Mikael Asklöf, Åtvidaberg

Alf Carlsson, Motala

Anne-Marie de Leeuw, Linköping

Tor-Leif Björklund, Norrköping

Webmaster

Ulf Frykman, Linköping

Valberedning

Sture Bjelkåker, Linköping

Helene Hejdeborn, Linköping

Revisorer

Ulf R. Lindgren, Linköping

Rolf Eriksson, Linköping

 

Revisorssuppleant

Gunnar Hillar, Mjölby

 

Uppdaterad 2016-03-03