DIS-Filbyters styrelse 2017

 

Ordförande

Torbjörn Wahlström, Linköping

 

Vice Ordförande

Ulf Frykman, Linköping

 

Sekreterare

Helen Lindqvist, Linköping

 

Kassör

Birgitta Carlsson, Linköping,

 

Föreningens adress:

DIS-Filbyter

c/o Föreningshuset

Fontänen

Västra vägen 32

582 28 Linköping

Ledamöter

Gerd Jakobson, Linköping

Göran Åhäll, Vadstena

Leif Ax, Mjölby

Mikael Asklöf, Åtvidaberg

 

Suppleant

Harald Nilsson, Linköping

Tor-Leif Björklund, Norrköping

Webmaster

Ulf Frykman, Linköping

Valberedning

Helene Hejdeborn, Linköping

Torulf Imselius, Linköping

Birgit Eriksson, Linköping

 

Revisorer

Ulf R. Lindgren, Linköping

Rolf Eriksson, Linköping

 

Revisorssuppleant

Gunnar Hillar, Mjölby

 

Uppdaterad 2017-03-11