DIS-Filbyters styrelse 2018

 

Ordförande

Torbjörn Wahlström, Linköping

 

Vice Ordförande

Helen Lindqvist, Linköping

 

Sekreterare

Helen Lindqvist, Linköping

 

Kassör

Birgitta Carlsson, Linköping,

 

Föreningens adress:

DIS-Filbyter

c/o Föreningshuset

Fontänen

Västra vägen 32

582 28 Linköping

Ledamöter

Gerd Jakobson, Linköping

Göran Åhäll, Vadstena

Harald Nilsson, Linköping

Leif Ax, Mjölby

Mikael Asklöf, Åtvidaberg

 

Suppleant

Lisbeth Engdahl, Linköping

Ulf Frykman, Linköping

 

Webmaster

Ulf Frykman, Linköping

Valberedning

Helene Hejdeborn, Linköping

Anne-Marie de Leeuw, Linköping

Ulf Ekblad, Linköping

Revisorer

Ulf R. Lindgren, Linköping

Sven Lundberg, Linköping

 

Revisorssuppleant

Gunnar Hillar, Mjölby

 

 

Uppdaterad 2018-03-05