Verksamhetsberättelse för 2008

(föreningens andra verksamhetsår)

Styrelsen har under året bestått av:

Ordförande

Rolf Eriksson, Vikingstad

Vice ordförande

Torleif Björklund, Norrköping

Sekreterare

Anne-Marie de Leeuw, Linköping

Kassör

Gull-Britt Andersson

Övriga ledamöter

Per Ahlberg, Linköping

 

Ulf Frykman, Linköping

 

Ulf Ekblad, Linköping

 

Ewert Lindell, Mjölby

 

Leif Engman, Norrköping

Valberedning

Birgit Fransson, Linköping

 

Mikael Johansson, Norrköping

 

Leif Andersson, Motala

Revisorer

Bengt Karlsson, Motala

 

Bernt Johansson, Norrköping

Revisorsuppleant

Arne Fagerstedt, Linköping

 

Styrelsen har under året haft nio protokollförda sammanträden.

Antalet medlemmar i föreningen uppgick vid verksamhetsårets slut till exakt 500, vilket innebär en ökning 133 medlemmar

Årsmötet hölls den 1 mars i Missionskyrkan i Linköping. Britt-Louise Berndtsson från Utvandrarnas hus i Växjö, som kommit för att tala om emigrationen, till bl.a. Amerika. Vi fick en inblick i vilka möjligheter det finns att söka emigranterna och vilka svårigheter de levde under.

Föreningen DIS och DIS-Filbyter har ett avtal om lokalhyra för Forskarstugan och om skötselansvar för och användning av datorer och materiel som tillhör moderföreningen. DIS-Filbyter har under året bemannat med stugvärdar under semesterperioden, så att stugan hållits öppen och medlemmar kunnat forska under vardagar utan att störa anställd personal. I helgerna samt under dagar med speciella arrangemang i Gamla Linköping har DIS-Filbyter haft öppet i samarbete med ÖGF.

Två tvådagarskurser i Disgens grunder har genomförts i Linköping

Under våren och hösten har DIS-Filbyter ordnat ett antal tematräffar i Forskarstugan i Gamla Linköping på torsdagar samt i ÖGF:s lokal på Bäckgatan i Norrköping på onsdagar. Kvällarnas teman behandlar oftast datorer och program men också andra teman som tolkning av gammal skrift och forskning i källor som ännu ej digitaliserats. Vilka teman som avhandlats redovisas på hemsidan. Efter föredragen har kaffe serverats till självkostnadspris. Träffarna har oftast omkring 20 åhörare.

På Släktforskningens dag hade DIS-Filbyter aktiviteter på biblioteken i Mjölby, Skänninge, Norrköping och Finspång samt i Forskarstugan i Linköping tillsammans med ÖGF. Under Arkivens dag deltog föreningen med en mindre utställning på Länsmuseet i Linköping.

Information om verksamheten har lämnats vid Hellstá Marken i Hällestad och under Peter Casseldagen i Kisa.

Föreningen har också varit representerad vid släktforskardagarna i Malmö, dock ej med egen utställning. Två ombud representerade föreningen vid Släktforskarförbundets årsstämma.

En bärbar dator, diverse program, en projektor samt bokverket Elgenstierna;supplement har inköpts för att användas i verksamheten.

 

Linköping 21 februari 2009.           

 

Rolf Eriksson               (ordf)             Tor-Leif Björklund                Anne-Marie de Leeuw            Per Ahlberg    

Gull-Britt Andersson    Ulf Frykman                         Ewert Lindell                        Ulf Ekblad

Leif Engman