Verksamhetsberättelse för 2009

(föreningens tredje verksamhetsår)

Styrelsen har under året bestått av:

Ordförande

Rolf Eriksson, Vikingstad

Vice ordförande

Tor-Leif Björklund, Norrköping

Sekreterare

Anne-Marie de Leeuw, Linköping

Kassör

Gull-Britt Andersson

Övriga ledamöter

Per Ahlberg, Linköping

 

Ulf Frykman, Linköping

 

Ulf Ekblad, Linköping

 

Ewert Lindell, Mjölby

 

Adjungerade

Leif Engman, Norrköping

Kurt Gustafsson, Nyköping

Anders Nilsson, Vingåker

Valberedning

Birgit Fransson,  Linköping

 

Mikael Johansson, Norrköping

 

Leif Andersson, Motala

Revisorer

Göran Dahlqvist, Norrköping

 

Bernt Johansson, Norrköping

Revisorsuppleant

Bertil Tuner, Sturefors

 

Styrelsen har under året haft tio protokollförda sammanträden.

Antalet medlemmar i föreningen uppgick vid verksamhetsårets slut till exakt 660, vilket innebär en ökning med  160 medlemmar

Årsmötet hölls den 21 februari i Församlingshemmet  i Mjölby. Charlotte Börjesson, Göteborg informerade om vår egen databas Disbyt. Vi fick en inblick i vilka möjligheter det finns att söka i denna och att skapa kontakter med andra medlemmar som forskar i våra släkter.

Föreningen DIS och DIS-Filbyter har ett avtal om lokalhyra för Forskarstugan och om skötselansvar för och användning av datorer och materiel som tillhör moderföreningen. DIS-Filbyter har under året bemannat med stugvärdar under semesterperioden, så att stugan hållits öppen och medlemmar kunnat forska under vardagar utan att störa anställd personal. Under hösten har stugvärdar funnits så gott som varje vardag för att underlätta inskolning vid personalbyte på expeditionen. I helgerna samt under dagar med speciella arrangemang i Gamla Linköping har DIS-Filbyter haft öppet i samarbete med ÖGF.

Två tvådagarskurser i Disgens grunder har genomförts i Linköping

Under våren och hösten har DIS-Filbyter ordnat ett antal tematräffar i Forskarstugan i Gamla Linköping på torsdagar samt i ÖGF:s lokal på Bäckgatan i Norrköping på onsdagar. Kvällarnas teman behandlar oftast datorer och program men också andra teman som tolkning av gammal skrift och forskning i källor som ännu ej digitaliserats. Vilka teman som avhandlats redovisas på hemsidan. Efter föredragen har kaffe serverats till självkostnadspris. Träffarna har oftast omkring 25 åhörare.

I Norrköping hade höstens minikurser 2008 varit välbesökta så vi har fortsatt med dessa kurser och utökat dem med några nya ämnen se kursutbud 2009 vår och höst som bilaga. Intresset har varit mycket gott och vissa ämnen ex. ”Bilder i Släktforskningen” har vi varit tvungna att säga nej till en del föranmälda deltagare, för att inte kursdeltagarna skulle bli för många.  Under våren 2009 har kurserna hållits på tisdagar med en kurs på eftermiddagen kurslängd var tre veckor. Hösten 2009 utökade vi kursutbudet med en eftermiddags kurs och en kvälls kurs i samma ämne, detta gjorde att vi kunde ta emot ytterligare deltagare. Antalet deltagare per kurs har varit ca 12 st och vi hade tre kurser på våren och 7 kurser på hösten.

Från Norrköping har vi också hjälpt Släktforskarföreningen i Vingåker, Katrineholm och Flen med ett föredrag om bilder i släktforskningen. Elever i en skola i Katrineholm har informerats om möjligheterna att använda datorn i släktforskningen. Detta samarbete kommer att utökas under 2010 till att gälla även Nyköping ,Oxelösunds  Släktforskarföreningen.

På Släktforskningens dag hade DIS-Filbyter aktiviteter på biblioteken i Mjölby, Skänninge, Motala, Borensberg, Norrköping och Finspång samt i Forskarstugan i Linköping tillsammans med ÖGF.

Information om verksamheten har lämnats vid Hellstá Marken i Hällestad, under ”Amerika-veckan i Kisa, till pensionärer i Åtvidaberg samt hos Släktforskarna i Norrköping. I samarbete med Medborgarskolan har föredrag hållits i Boxholm och Norrköping vid bibliotekens IT-satsning. Ett försök med information till allmänheten under en kväll och ett veckoslut på IKANO-huset fick inte den uppmärksamhet vi hoppats på.  Vi  var representerade på Genlines Bygdebandstur i Södermanland, Östergötland samt i Tranås.

Föreningen har också varit representerad vid släktforskardagarna i Falköping, dock ej med egen utställning. På Släktforskarmässan i Eskilstuna hade vi en egen monter mellan en lastmaskin och en skördetröska.

 

 

 

 

Linköping 20 februari 2010.

 

Rolf Eriksson (ordf)

Tor-Leif Björklund

Anne-Marie de Leeuw

Per Ahlberg

Gull-Britt Andersson

Ulf Frykman

Ewert Lindell

Ulf Ekblad

Leif Engman