Verksamhetsberättelse för 2010

(föreningens fjärde verksamhetsår)

Styrelsen har under året bestått av:

Ordförande

Rolf Eriksson, Vikingstad

Vice ordförande

Tor-Leif Björklund, Norrköping

Sekreterare

Anne-Marie de Leeuw, Linköping

Kassör till 2010-10-11

Kassör från 2010-10-20

Gull-Britt Andersson, Linköping

Styrbjörn Enkel, Linköping

Övriga ledamöter

 

 

Ulf Frykman, Linköping

 

Ulf Ekblad, Linköping

 

Ewert Lindell, Mjölby

 

Leif Engman, Norrköping

 

Anders Nilsson, Vingåker

Adjungerad

Styrbjörn Enkel, Linköping

Valberedning

Mikael Johansson, Norrköping

 

Per Ahlberg, Linköping

 

Helene Hejdeborn, Linköping

Revisorer

Göran Dahlqvist, Norrköping

 

Bernt Johansson, Norrköping

Revisorsuppleant

Bertil Tunel, Sturefors

 

Styrelsen har under året haft sex protokollförda sammanträden, konstituerande sammanträde samt ett extra konstituerande sammanträde då kassören avgick.

Antalet medlemmar i föreningen uppgick vid verksamhetsårets slut till exakt 697, vilket innebär en ökning med 42 medlemmar.

Årsmötet hölls den 20 februari i Vagnhallen på Fontänen i Linköping. Denna dag visade vädergudarna sina allra sämsta sidor med snöfall och kraftig vind vilket förhindrade nästan hälften av de anmälda medlemmarna att infinna sig till mötet. Domkyrkolektor Björn Frennesson höll ”husförhör” med utgångspunkt från Moseböckerna och de närvarande visad sig besitta stora kunskaper i den bibliska historien. Per Ahlberg avgick som styrelseledamot och ersattes av adjungerade Anders Nilsson. Under våren avsade sig Kurt Gustafsson, Nyköping, alla uppdrag i DIS och DIS-F  och i oktober lämnade Gull-Britt Andersson styrelsen och kassörssysslan på egen begäran.

Årsmötesförhandlingarna leddes av Sture Bjelkåker

Föreningen DIS och DIS-Filbyter har ett löpande avtal om lokalhyra för Forskarstugan och om skötselansvar för och användning av datorer och materiel som tillhör moderföreningen. Omförhandling har skett under året.

 

DIS-Filbyter har under året bemannat lokalen med stugvärdar så att stugan hållits öppen och medlemmar kunnat forska under vardagar utan att störa anställd personal. Under semesterperioden var Forskarstugan öppen varje dag och denna satsning var så lyckad att det numera finns stugvärdar även i helgerna. Stugvärdarna organiseras i samarbete med ÖGF.

Kursverksamheten har varit omfattande och bedrivits ihop med ÖGF. Flera av kurserna har därför varit fokuserade på släktforskning och datoranvändningen mot internet.

Under våren och hösten har DIS-Filbyter ordnat ett antal tematräffar, som brukar samla omkring 25 deltagare, i Forskarstugan i Gamla Linköping företrädesvis på torsdagar samt i ÖGF:s lokal på Bäckgatan i Norrköping företrädesvis på onsdagar. Träffarnas teman redovisas på bilaga.

På Släktforskningens dag hade DIS-Filbyter aktiviteter på biblioteken i Linköping, Norrköping och Finspång samt i Forskarstugan i Linköping tillsammans med ÖGF.

Information om verksamheten har lämnats vid Hellstá Marken i Hällestad, på höstmarknaden vid Vikingstad hembygdsförening, till kulturhuset i Åtvidaberg, SPF i Linköping och Motala samt PRO i Ljungsbro.

Föreningen har också varit representerad vid släktforskardagarna i Örebro där information om DIS-Filbyter delades ut vid Kontakttorget.  Vid tillfället deltog Gull-Britt Andersson och Anders Nilsson i studieledarkonferensen och Rolf Eriksson i ordförandekonferensen. 

Linköping 20 februari 2010.           

 

Rolf Eriksson               (ordf)             Tor-Leif Björklund           Anders Nilsson              Anne-Marie de Leeuw          

Styrbjörn Enkel           Ulf Frykman                      Ewert Lindell               Ulf Ekblad

 

Leif Engman