Verksamhetsplan 2008

 

 

·      Fortsätta sprida kunskap hur man släktforskar med datorns hjälp genom de populära onsdags- och torsdagsträffarna i Norrköping och Linköping.

·      Initiera liknande träffar på andra orter

·      Informera under Släktforskningens dag den 15 mars 2008 på flera platser

·      Informationsträffar på andra orter där vi ännu är underrepresenterade

·      Kursverksamhet; allmän datakunskap och DISGEN.

·      Kontinuerlig service av datorerna i Forskarstugan och ÖGF:s lokal i Norrköping

·      Stugvärdskapet i Forskarstugan