VERKSAMHETSPLAN DIS-FILBYTER 2010
(Perioden 1 januari t.o.m. 31 december)

 

Övergripande mål

 

Etablera och underhålla kontakter med släktforskarföreningar i vårt upptagningsområde, medverka vid anbytarträffar och liknande

Underhålla och förbättra vår hemsida.

Tillhandahålla material för och arrangera kurser om släktforskning med hjälp av dator

Erbjuda medlemmarna verktyg för att forska i olika arkiv och för att samla och presentera resultaten i lämplig form.

 

Verksamhet i Linköping

Den huvudsakliga verksamheten kommer att bedrivas i Forskarstugan. Genom hyresavtal med moderföreningen DIS har medlemmarna fri tillgång till lokaler och datorutrustning med möjlighet till uppkoppling till olika arkiv. DIS-Filbyter skall bekosta vissa abonnemang och svara för service och underhåll av datorer samt hålla med stugvärdar under vardagar. För information och kunskaps-förmedling planeras under vår- och höstsäsongen ett tiotal torsdagsträffar kvällstid (se program på hemsidan). Under året planeras minst en kurs i datorkunskap och Disgen-användning. Tidigare kursdeltagare skall kallas till återträff för återföring av kurserfarenheter. Styrelsen sammanträder planenligt i Forskarstugan.

 

Verksamhet i Norrköping

I samverkan mellan ÖGF och DIS-Filbyter ordnas under vår- och höstsäsong onsdagsträffar kvällstid med föreläsningar i släktforskningsfrågor. Minikurser om 2-3 dagar ordnas tisdagar på såväl dag- som kvällstid (se program på hemsidan). DIS-Filbyter svarar här för vissa abonnemang på internet.

 

Information och marknadsföring

DIS-Filbyter skall på olika platser medverka i Släktforskningens dag 20 mars samt i årets Släktforskardagar, som äger rum 27-29 augusti i Örebro. I övrigt skall föreningen delta i lokala arrangemang för intresserade släktforskare. Under året skall planeras för mer regelbunden verksamhet (liknande den i Linköping-Norrköping ) i samarbete med släktforskarföreningarna KVF och ON i Södermanland. För att väl synas vid dessa aktiviteter skall inköpas en s.k. Roll Up med kortfattad information om DIS-Filbyters verksamhet.

Medlemsrekryteringen skall fortsätta och målet är 1000 medlemmar inom tre år.

 

 

Materialanskaffning

Visst material kommer att inköpas, projektorer, datorer. Detta är svårt att planera då det styrs av den kommande utvecklingen.

 

För styrelsen

(Något el några namn)