Beskrivning: logga

 

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2012
(Perioden 1 januari t.o.m. 31 december)

 

Övergripande mål

Erbjuda medlemmarna verktyg för att forska i olika arkiv och för att samla och

presentera resultaten i lämplig form.

Etablera och underhålla kontakter med släktforskarföreningar i vårt upptagningsområde.

Informera om program och källor för datorunderstödd släktforskning.

Erbjuda föreläsningar och kurser i släktforskning.

 

Verksamhet i Linköping

Den huvudsakliga verksamheten kommer att bedrivas i Forskarstugan.

Genom hyresavtal med moderföreningen DIS har medlemmarna fri tillgång till lokaler och

datorutrustning med möjlighet till uppkoppling mot olika arkiv.

DIS-Filbyter skall bekosta vissa abonnemang och svara för service och underhåll

av datorer samt hålla med stugvärdar.

För information och kunskapsförmedling planeras under vår- och höstsäsongen

ett tiotal torsdagsträffar kvällstid (se program på hemsidan).

Under året planeras minst en kurs i datorkunskap och Disgen-användning.

Styrelsen sammanträder planenligt i Forskarstugan.

 

Verksamhet i Norrköping

I samverkan mellan ÖGF och DIS-Filbyter ordnas under vår- och höstsäsong onsdagsträffar

kvällstid med föreläsningar i släktforskningsfrågor.

Minikurser om 2-3 dagar ordnas tisdagar på såväl dag- som kvällstid (se program på hemsidan).

DIS-Filbyter svarar här för vissa abonnemang på internet.

 

Verksamhet i Mjölby

Föreläsningsaktiviteterna som påbörjades under 2011 på tisdagar varannan vecka har

fallit mycket väl ut och kommer att permanentas.

 

Information och marknadsföring

DIS-Filbyter skall på olika platser medverka i Släktforskningens dag 17 mars.

I övrigt skall föreningen delta i lokala arrangemang för intresserade släktforskare.

Under året skall planeras för mer regelbunden verksamhet

(liknande den i Linköping-Norrköping-Mjölby ) i samarbete med

släktforskarföreningarna KVF och ON i Södermanland.

Hemsidan skall underhållas och förbättras.

Medlemsrekryteringen skall fortsätta och målet är 1000 medlemmar inom tre år.

 

Materielanskaffning

Ytterligare material kommer att införskaffas.

Detta är dock svårt att planera då det styrs av den kommande utvecklingen.

 

 

För styrelsen

Ulf Frykman

Ordf

 

Uppdaterad 2012-02-26