Verksamhetsplan för budgetåret 2013

Föreningens långsiktiga och övergripande mål är att:

• genom utbildning och information förmedla kunskap om olika datorhjälpmedel

• informera och underlätta för medlemmarna att hitta i och tolka olika källor för släktforskning

Under budgetåret planeras följande insatser:

Forskarstugorna i Linköping och Norrköping ska hållas öppen enligt uppgjort schema och

bemannas med kompetenta stugvärdar.

Maskinparken ska underhållas och förnyas i samverkan med DIS.

Manualer och förteckningar över abonnemang,

CD-skivor och litteratur ska finnas tillgängliga för att underlätta medlemmarnas arbete.

Filialerna i Mjölby och Katrineholm ska drivas vidare liksom tidigare.

Under året undersöks möjligheten att öppna ytterligare en filial på ort med många medlemmar.

Hemsidan är en viktig länk mellan föreningen och medlemmarna.

Den ska göras lättillgänglig och tilltalande. Den ska vara aktuell och locka till besök.

Den ska presentera föreningens verksamhet i forskarstugorna och filialerna samt andra nyheter,

kurs- och föreläsningsprogram.

Medlemsvård.

Medlemmar som inte nås via e-post ska underrättas om föreningens verksamhet och

kallas till årsmöten genom brev med vanlig post. E-postanslutning ska uppmuntras.

Kompetensutveckling.

Medlemmarnas kunskaper i släktforskning och datorteknik ska höjas genom föredrag och kurser.
Kursverksamheten
utökas väsentligen under året.

Kursprogram för de olika orterna publiceras fortlöpande på hemsidan.
Föredrag med frågestund om aktuella eller intressanta ämnen med anknytning till släktforskning sker

enligt program på hemsidan för resp. ort.

Studiebesök på arkiv presenteras på hemsidan.

Marknadsföring och medlemsrekrytering sker genom nyhetsartiklar och rapporter i

Diskulogen samt i lokala och rikstäckande medier, reklammaterial, deltagande i mässor,

marknader och liknande arrangemang. Annonsering bör även prövas.

Utvecklingsprojekt.

Möjligheterna att inrätta ytterligare minst en verksamhet (filial) i regionen ska utredas,

gärna i samverkan med ÖGF, bildningsförbund och kommunala bibliotek

För styrelsen: Ulf Frykman, Ulf Ekblad, Per Ahlberg

 

Uppdaterad 2013-02-03